1 Comment
Jul 9, 2023Liked by Топлоцентрала

Мед ми капе от душата, докато чета тези думи! Изложбата със сигурност е великолепна, но това въведение ме накара да настръхна.

Expand full comment