1 Comment
Sep 5Liked by Топлоцентрала

Великолепно! Ударно завръщане в коварните прегръдки на есента.

Expand full comment